Hur tränar vi?

Hur tränar vi?

På Jiujitsuträningen får du lära dig allt om fällningar, kast, frigöringar, blockeringar, grepptekniker och fallteknik. Vår Jiujitsuträning är unik då den är helt inriktad på humant självförsvar. Försvarstekniker tränas mot alla vanligt förekommande angrepp. Till exempel slag, sparkar, strypningar, olika typer av fasthållningar och vapenangrepp. När du tränar Jiujitsu lär du dig ett effektivt och seriöst självförsvar. Träningen är också en utmärkt motionsform som ger dig förbättrad koordination,kondition, smidighet och styrka. Detta leder dessutom till ett ökat välmående och självförtroende.

För den som vill så erbjuder träningen ett livslångt lärande, en strävan efter perfektion.  Träningen genomsyras av Durewall-systemets sex huvudprinciper.

Skydd
Skydd innebär att försvararen skyddar sig under angreppet och är beredd om det skulle komma ett nytt angrepp. Han får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

 

 

Balans
Balans innebär att försvararen strävar efter att ha full kontroll över sin kropp under hela försvaret samtidigt som han försätter angriparen ur balans.

 

 

Rörelse
Rörelse innebär att försvararen använder hela sitt rörelsesystem så att nya lägen skapas att utnyttja vid försvaret. Med rätt rörelsemönster elimineras behovet av råstyrka.

 

 

Bestämdhet
Bestämdhet innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.

 

 

Mjukhet
Mjukhet innebär att försvararen inte använder större kraft än den han möts av, utan istället följer med eller går runt angriparens kraft och riktning.

 

 

Hänsyn
Hänsyn innebär att försvararen använder det försvar som, med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status samt omgivande miljö, anses lämpligt och skonsammast möjligt i just den situationen.