Jiujitsu

Jiujitsu

Tradition

Modern tillämpning

Etik och hänsyn

Kurt Durewall 10 Dan Jiujitsu

Jiujitsu är japanska och betyder mjuk teknik. Jiujitsu har innebörden attövervinna kraft utan att öka den egna kraftinsatsen och att ge vika för att vinna, det vill säga att ge efter för angriparens kraft och att vända kraften för att klara sig ur angrepp. På så sätt får man ett effektivt självförsvar utan att behöva spä på våldet.

Från början var Jiujitsu de japanska samurajernas stridskonst. En stridsteknik, avsedd att utan vapen undkomma en motståndare.

I en självförsvarssituation har man många rättigheter och skyldigheter.  Kurt Durewall (10 dan Jiujitsu, 3 dan Judo) har under drygt 75 år utarbetat en form av självskydd som är anpassad efter svensk lag om våld och hot om våld.


Erik demonstrerar hur man kan gå runt motståndarens kraft

Lagen säger att man ej skall använda mer våld än nöden kräver. Med andra ord skall man alltid sträva efter att använda det våld som orsakar minsta möjliga skada. I och med Durewalls Jiujitsu lär man sig att följa lagen genom att alltid sträva efter att använda det självförsvar som ger bästa möjliga skydd och orsakar minsta möjliga skada. Durewall anser dock att även det lagliga våldet ibland är för högt ställt och vill därför gå steget längre. Svenska Jiujitsuförbundets Jiujitsu följer därför också de Etiska, Medicinska och Juridiska (EMJ) regler för självförsvar, som Kurt Durewall med hjälp av expertis har tagit fram.


Ibland behövs bara ett tydligt och bestämt: Nej!

Vad är Bujitsu/Budo?

Jitsu betyder teknik. Do betyder vägen/sättet. Ordet jitsu i Bujitsu innebär att det man tränar ska kunna användas i reella situationer, såväl i vardagslivet som i arbetslivet.

Ordet Do i Budo innebär att man tränar en ursprunglig försvars- och anfallsform, men som traditionsbevarande, tävlig, motion, konstart eller för nöjes skull. Alltid efter fastställda regler och för det mesta i speciella lokaler.


Teknikträning

Bu betyder kamp. Budo är samlingsnamnet på de asiatiska kampsporterna, vilka har utvecklats ur verkligheten, d.v.s. bujitsu. Många budoarter kan ses som brutala då man visar tecken på hur man kan övervinna våld med mera våld.

Budon är styrd av tävlingsregler och på så sätt undviker man skador. Bujitsu utvecklas ständigt  mot förbättring, förfining och effektivisering för att kunna användas i reella situationer, samt styras av samhällets lagar och förordningar.


Självförsvar under kamp