Hur tränar vi?

Hur tränar vi?

”Att med minsta möjliga kraft uppnå största möjliga effekt, utan att förorsaka skada eller smärta”

Förberedelser för träning

På Jiujitsuträningen får du lära dig allt om fällningar, kast, frigöringar, blockeringar, grepptekniker och fallteknik. Vår Jiujitsuträning är unik då den är helt inriktad på humant självförsvar. Försvarstekniker tränas mot alla vanligt förekommande angrepp.


Frigörelse från handledsgrepp

Till exempel slag, sparkar, strypningar, olika typer av fasthållningar och vapenangrepp. När du tränar Jiujitsu lär du dig ett effektivt och seriöst självförsvar.


Frigörelse från struptag mot vägg

Träningen är också en utmärkt motionsform som ger dig förbättrad koordination, kondition, smidighet och styrka. Detta leder dessutom till ett ökat välmående och självförtroende.


Uppvärmning…
…och fys

För den som vill så erbjuder träningen ett livslångt lärande, en strävan efter perfektion.  Träningen genomsyras av Durewall-systemets sex huvudprinciper:


Skydd
Skydd innebär att försvararen skyddar sig under angreppet och är beredd om det skulle komma ett nytt angrepp. Han får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.
Balans
Balans innebär att försvararen strävar efter att ha full kontroll över sin kropp under hela försvaret samtidigt som han försätter angriparen ur balans.
Rörelse
Rörelse innebär att försvararen använder hela sitt rörelsesystem så att nya lägen skapas att utnyttja vid försvaret. Med rätt rörelsemönster elimineras behovet av råstyrka.
Bestämdhet
Bestämdhet innebär att försvararen med kroppsspråk och markerade rörelser visar beslutsamhet i sitt försvar.
Mjukhet
Mjukhet innebär att försvararen inte använder större kraft än den han möts av, utan istället följer med eller går runt angriparens kraft och riktning.
Hänsyn
Hänsyn innebär att försvararen använder det försvar som, med avseende på angriparens ålder, kön eller fysiska status samt omgivande miljö, anses lämpligt och skonsammast möjligt i just den situationen.

Tillämpning av våra principer

Man kan övervinna stort motstånd genom att styra om kraften i en annan riktning

Med rörelse kan man också låta motståndet passera
…så att man kan utnyttja momentum för att få en motståndare på fall

Vi möter inte kraft med kraft utan går istället runt den

…eller sprider ut den så som här under fallträning då motståndaren är ett potentiellt hårt golv

Med teknik och hävstångs-principen blir även en stor motståndare lätt…
…och liten kan då…
…påverka stor

Vi lär oss att använda kraft…
…men endast när den behövs

Vi övervinner hinder
…och bygger relationer
…med ett modernt självskydd i enlighet med svensk lagstiftning
…men med lång tradition och etikett